ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Yasal mevzuatlara uygun üretim yapmak,
  • Maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak müşteri beklenti ve isteklerini doğru şekilde almak ve karşılamak,
  • Ürün standardizasyonunu sağlayarak her seferinde aynı kalitede ürünler sunmak,
  • Ar-Ge ve üretim süreçlerimizi sürekli geliştirmek,
  • Sektörümüzde pazar payımızı ve rekabet gücümüzü arttırmak,
  • İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak,
  • Çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları azaltmak, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek,
  • Süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlamak,
  • Çalışanlarımızı sürekli geliştirmek,

Yönetim Kurulu Başkanı

Şeyda ATABAY

tr_TRTurkish